Přírodovědný projekt 2016/2017

Autor: Kateřina Jurčáková <(at)>, Téma: , Vydáno dne: 08. 01. 2018

V průběhu školního roku 2016/2017 děti z páté bé třídy sledovaly vývoj počasí, respektive teplot venku i ve třídě.

Podle meteostanice, která má jedno čidlo na školní zahradě a druhé ve třídě, zapisovaly děti vždy v 8 hodin teploty na nástěnku. Podle záznamového archu pak jednou v měsíci zpracovávaly údaje. Někdy v hodinách informatiky do tabulek, grafů, jindy v geometrii využívali kolmice a rovnoběžky k vytvoření grafů.

Zde je malá ukázka z práce dětí: